ARAMA SONUÇLARI

Balıkesir Valiliği

Balıkesir Valiliği

Hükümet Konağı Tarihi Hükümet Konağının bulunduğu taşınmaz, Maliye Bakanlığının 26.09.1957 gün ve 3111-152/16681-45 sayılı yazıları ile Hükümet Konağı olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığına tahsisli iken, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığına olan tahsisi kaldırılarak, İçişleri Bakanlığı adına hizmetin devamı süresince, “Hükümet Konağı Olarak Kullanılmak Üzere” 11.05.2017 tarihli ve […]