ARAMA SONUÇLARI

Bolu Valiliği

Bolu Valiliği

Hükümet Konağı Tarihçesi . Bolu’da II. Mutasarrıflık Döneminin (1811-1864) ilk Mutasarrıfı olan Hüsrev Paşa Bolu’da bir hükümet konağı yaptırmaya karar vermiştir. Konağın arsası Debbağlar (Tabaklar)mahallesinde Çeribaşızade Ahmet Ağa’dan bin üç yüz kuruşa satın alınmıştır. İnşaatın başlamasından bir müddet sonra Hüsrev Paşa Osmanlı- Rus seferine katılmak üzere Bolu’dan ayrılmış, yarım kalan konağın inşaatına kâhyası İbrahim Paşa […]