ARAMA SONUÇLARI

Eskişehir Valiliği

Eskişehir Valiliği

ŞEHRİMİZİN ADI Bugünkü Eskişehir ili, Eski ve Orta Çağlarda Yunanca Dorylaion, Latince Dorylaeum ismi ile tanınan bir kentti. Arap kaynaklarında ise şehrin adı Darauliya, Adruliya ve Drusilya olarak verilmiştir. Dorylaion, antik kaynaklarda önemli yolların kavşak noktasında kaplıcaları ile ünlü, ticaret ile zenginliğe kavuşmuş bir Frigya (Phrygia) şehri olarak geçer ve şehrin kurucusu olarak Eretrialı Doryleos […]

Erzurum Valiliği

Erzurum Valiliği

Erzurum Valiliği

Erzincan Valiliği

Erzincan Valiliği

Erzincan’ın İlkçağ tarihi hakkında esaslı bilgiye henüz sahip değiliz. Ne var ki tarihçiler ikinci bin yıl da, bu yörede, hurrilerin yaşadığını, ikinci bin yılın ilk yarısı başlarında da Hayaslılarla Azzilerin hüküm sürdüğünü kaydetmektedir. Anadolu’da M.Ö. 1050- 1180 tarihleri arasında Hattuşaş’ı merkez yaparak büyük bir imparatorluk kuran Hititler yakın doğuyu egemenlikleri altına almışlardır. Şüphesiz ki Erzincan’da […]

Elazığ Valiliği

Elazığ Valiliği

4000 yıllık kent… Yeni bir yerleşim merkezi olan Elazığ’ın tarihi, tarihçiler tarafından, devamı olduğu Harput şehir tarihi ile birlikte inceleniyor. Gerçekten; bugünkü şehir merkezinden sadece 5 km uzaklıkta bulunan Harput, yazılı kaynaklara göre M.Ö. 2000 yılına dayanan 4000 yıllık tarihiyle, Elazığ’ın ilk yerleşim bölgesi. Tarihi kaynaklarda, Harput’a ilk yerleşenlerin “Hurriler” olduğu belirtiliyor. Asya çıkışlı oldukları […]

Edirne Valiliği

Edirne Valiliği

Halk arasında Paşa Kapısı denilen yerde Erken Osmanlı döneminden Çirmen Valiliğinin Edirne Valiliğine tahvil edildiği 1818 yılına kadar sadrazamların kaldığı bir saray yapısı bulunmaktadır. 1818 yılında Vali Ali Celal Paşa eski konağı yeniden yaptırarak bu tarihten itibaren Hükümet Konağı olarak kullanılmıştır. 1829 yılında Rus işgali esnasında yanan bu konak 1831 yılında tekrar yapılmıştır. Ancak bu […]

Amasya Valiliği

Amasya Valiliği

Hükümet Konağı Şair Ziya Paşa’ nın Amasya Mutasarraflığı döneminde 1864 yılında inşa edilen hükümet konağı, 1946 yılında geçirmiş olduğu bir yangın sonunda tamamen harabeye dönmüştür. Bunun üzerine eski konaktan daha büyük ve geniş olan bugünkü hükümet konağı inşa edilmiştir. Mevcut hükümet konağı, uzun dikdörtgen planlı, bodrum üzeri iki katlı olarak düzenlenmiş olup cephesinin tamamında düzgün […]