ARAMA SONUÇLARI

Düzce Valiliği

Düzce Valiliği

Düzce Valiliği

Diyarbakır Valiliği

Diyarbakır Valiliği

Diyarbakır Valiliği

Denizli Valiliği

Denizli Valiliği

Denizli Valiliği

Çorum Valiliği

Çorum Valiliği

Hükümet Konağı Tarihçesi 1890 yılında işlev gördüğünü bildiğimiz Çorum’daki Eski Hükümet Konağı’nın Ulucami’nin Güneydoğusunda yer aldığı bilinmektedir. 1900 tarihli Ankara Vilayet Salnamesi’nin Çorum Sancağı ile ilgili bölümünde sınırlı da olsa bu yapıyla ilgili bilgilere rastlanmaktadır. Buna göre kasabanın ortasında yer aldığı belirtilen Hükümet Binası, bir avlu içerisinde muntazam bir binadır ve içerisinde “Belediye”, “Adliye” ve […]

Çankırı Valiliği

Çankırı Valiliği

Hükümet Konağı Tarihçesi Çankırı eski hükümet konağının bahçesine 3 katlı ek bina olarak 2.870 m2’lik alanda yeni bir hükümet konağının yapımına 1982 yılında başlanmış ve 1985 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Binada; Adalet Dairesi dışında, Valilik, Defterdarlık, Milli Eğitim, Tapu ve Kadastro, Nüfus, Sosyal Hizmetler, Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi […]

Çanakkale Valiliği

Çanakkale Valiliği

Eski çağlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Erken Bronz Dönemi’nden bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır. Yörede yaşayan topluluklara […]

Balıkesir Valiliği

Balıkesir Valiliği

Hükümet Konağı Tarihi Hükümet Konağının bulunduğu taşınmaz, Maliye Bakanlığının 26.09.1957 gün ve 3111-152/16681-45 sayılı yazıları ile Hükümet Konağı olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığına tahsisli iken, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığına olan tahsisi kaldırılarak, İçişleri Bakanlığı adına hizmetin devamı süresince, “Hükümet Konağı Olarak Kullanılmak Üzere” 11.05.2017 tarihli ve […]

İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği

“Yüksek kapı”, “yüce kapı” anlamlarını taşıyan bu terim Sadrazam konağına işaret etmektedir. Anlamı genişledikçe Sadrazam konağına “Paşa Kapısı” ve “Bâb-ı Âsafi”denmeye başlamıştır. Ancak 1808’deki Alemdar olayından sonra yeniden yaptırılan binaya dönemin padişahı Mahmud-ı Adli diye bilinen II. Mahmud’a izafeten Bâb-ı Adl ya da Bâb-ı Adli denmiş, ve 19. yüzyılın ikinci yarısında Bâb-ı âli deyimine dönülmüştür. […]