ARAMA SONUÇLARI

Yenimahalle Belediyesi Ankara

Yenimahalle Belediyesi Ankara

1946-1949’lı yıllarda Ankara’da baş gösteren konut sıkıntısı üzerine, Ankara’nın 9.Belediye Başkanı olan, DR.RAGIP TÜZÜN’ün girişimleri ile Yenimahalle kurulmuştur. Yenimahalle teşebbüsü 5218 sayılı kanuna dayanır.Bu kanundaki 1.madde Ankara Belediyesi’ne; “Mülkiyetinde bulunan veya bu kanun uyarınca mülkiyetine dahil edilecek arsa ve araziler, Belediye meclisi kararı ile belirlenecektir.Mesken (ev) yapmak isteyenlere 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadan (artırma,eksiltme […]