TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
108 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Yenimahalle Belediyesi Ankara
  • ADRES: Yenimahalle Belediye Başkanlığı İvedik Caddesi No: 33 Yenimahalle / ANKARA
  • TELEFON: 0 (312) 526 2626
  • SOSYAL MEDYA:

FİRMA HAKKINDA

1946-1949’lı yıllarda Ankara’da baş gösteren konut sıkıntısı üzerine, Ankara’nın 9.Belediye Başkanı olan, DR.RAGIP TÜZÜN’ün girişimleri ile Yenimahalle kurulmuştur.

Yenimahalle teşebbüsü 5218 sayılı kanuna dayanır.Bu kanundaki 1.madde Ankara Belediyesi’ne;
“Mülkiyetinde bulunan veya bu kanun uyarınca mülkiyetine dahil edilecek arsa ve araziler, Belediye meclisi kararı ile belirlenecektir.Mesken (ev) yapmak isteyenlere 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadan (artırma,eksiltme ve ihale kanunun) tahsis edilecek ve binalar yapıldıktan sonrada temlik etme yetkisini verir”

Kanunun 8.maddesi hangi arsaların Belediyeye verileceğini şu şekilde belirtir.

“Hazineye ait araziler bedelsiz, hazinenin kendine ait veya katma bütçeli dairelerle (Vakıflar hariç) özel idareye ait arazi ve arsalar vergi kıymetleri üzerinden ve bedelleri faizsiz olarak 10 yılda eşit taksitlerle ödenmek şartıyle Ankara Belediyesine devir ve tescil olunur” der.

5218 Sayılı kanunun hükümlerinden faydalanmak için;

1-En az 1 yıl Belediye sınırları içinde ikamet etmiş olmak
2-Kendisinin,eşinin veya reşit olmayan çocuklarının Ankara’da evi veya ev yapmaya müsait arsası olmamalı
3-Her hangi bir evde en az yarı hissesi veya başkaca bir iradı,akarı olmamalıdır. İlgili kanun gereğince bu arsalara sahip olanlar borçlarını 10 yılda faizsiz olarak taksitlerle ödeyecektir.(bu on yıllık taksit kolaylığı ile ev sahibi olmak isteyenlerin çoğu Yararlanamamış oldukları saptanmış, nedeni ise verilen arsaların temlik yolu ile değil tahsis yolu ile verilmesindendir.Bu da Emlak Kredi bankasının ev yapacaklara vereceği İpotek karşılığı krediden yararlanmak için bankaya evlerin tapularının verilmesi şartı olması nedeniyle bazı ev sahipleri inşaatlarına tapu alabilmek için kimisi Belediyeye olan borçlarını ödeyerek tapularını alıp Bankadan ipotek karşılığı kredi almışlar.

Bu kanunun en önemli hükmü ise inşaat zorunluluğunu içeren 4.maddedir.Bu madde;

Arsa tahsisi yapılması uygun görülenler,bu yerlerin tahsisi ve teslimi tarihinden itibaren bir yıl içinde Belediyenin belirlediği evleri yapmak mecburiyetidir.5218 sayılı kanunla, mesken siyasetinin esasında iki madde;

1-Ucuz arsa
2-inşaat zorunluluğudur.
Evlerin yapılması için gerekli kredinin 28.06.1948 gün ve 5228 sayılı bina yapımını Teşvik kanunudur.Bu kanunun 11.maddesindeki hükmü ise;

” Aynı şehir ve kasabada kendisinin veya eşine ait evi olmayanlarla bu gibilerin mesken edinmek veya yaptırmak üzere ipotek karşılığında T.emlak Kredi Bankasınca tahmini yapılan inşaat bedelinin % 75’ine kadar ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek faizin %5’i geçmemek şartıyla kredi verilir ” der.

Bu kanun ile Yenimahalle’de ev yaptıracakların durumları kanunun bu maddesindeki

Hükümden yararlanacaklarda aradığı şartlar tamamen uymaktadır.Bu çıkartılan kanun

Umumi olmakla beraber tatbikte de geniş bir kontenjana hitap eder.

Yenimahalle oluşumu tecrübesi Ankara’da ve tüm ülkede tatbik edilecek arsa siyaseti bakımından önemli bir yeri vardır.Bu önem ise;

10 senelik bina vergisi muafiyeti
İnşaat malzemelerinin,gümrüklerden indirimli tarifeye tabi olması
Deniz ve Demir yollarında da indirimli taşıma tarifelerine tabi olmaları gibi kolaylıklara tabi olmasıdır.
Mesken edindirme siyasetinde başarılı olabilmek için, Ucuz arsa–Uygun kredi–inşaat yapma zorunluluğu şart koşulmuştur.
Yenimahalle oluşturulurken bu belirlenen üç ana şart tam olarak sağlanamamış olsa da

Bu alanda atılan adımlar bizlere imar çalışmalarının mesken edindirme siyasetinin Genel imar mevzuatı bakımından bir çok şeyleri öğretmiştir.

Yenimahalle Ankara’nın kuzey batısında, Ulus Meydanı’ndan 5-6 Km. uzaktadır. Ulustan gelen yol 4.Km.ye kadar İstanbul karayolu ile birleşir ve oradan da sağa dönülen yol birkaç yüz metre sonra Yenimahalle’de yapılan ilk evlerin arasından doğru yukarılara gider.

Yenimahalle oluşturulurken evlerin yapılması gereken arsa sahası 1.060.419 M2 olarak saptanmıştır.Bu arsaların 460.419 M2’si 10 kuruş bedelle 46.041.TL’si hazineden alınmış ve bu arada Başbakanlık memurları kooperatifinden 156.000 M2 ile özel şahıslardan 450.000 M2 arsa alınmıştır.Tüm masraflar dahil olmak üzere buralar için 118.052.TL. ödenmiş. Bu arada bazı yolların yapım,su borularının döşenmesi,imar planlarının hazırlanması ile binaların şekillerinin belirlenmesi için harcanan paralarla beraber 1949 yılı sonuna kadar bu alan için harcanan para 755.195. TL olmuştur.

Belediye bu arsalar üzerinde ev yapmak isteyenlere arsaların metrekaresini bir liradan taksitlerle uzun vadeli olarak satmıştır.Bu arada Yenimahalle oluşumu için açılan proje Yarışmasında birinci gelen olmadığı için ikinci gelen proje imar müdürlüğü yetkililerince onaylanıp tatbik edilmeye başlanmıştır.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.